Nhà Thờ ĐỨC MẸ RẠCH SÚC

Khu vực Bình Trung, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Niêm yết ngày 20/03/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ lễ
Ngày thường: 12g00: Đài Đức Mẹ; 17g30: Nhà thờ
Thứ Bảy: 17g30: Nhà thờ
Chúa Nhật: 12g00 tại Đài Đức Mẹ; 7g00 và 17g30 tại Nhà thờ

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ