Nhà thờ Đức Mẹ Núi Carmel

Av. de Carlos da Maia, Macao
Niêm yết ngày 22/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Macao
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ Nhà thờ Đức Mẹ Núi Carmel Macao


Ngày thường: 7:30 (Tiếng Quảng Đông)  ;18:30 Tiếng Anh ( Trừ thứ ba)

Thứ Bảy: 18:30 (Tiếng Anh)
Chúa Nhật: 07:30 (Tiếng Quảng Đông) , 08:45 (Tiếng Quảng Đông) , 10:00 (Tiếng Anh) , 11:15 (Tiếng Bồ Đào Nha)

 

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ