Nhà Thờ Đức Mẹ Fatima Macao

23 R. de Lei Pou Ch'ôn, Macao
Niêm yết ngày 22/04/2024 / 4
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Macao
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 07:00 (Tiếng Quảng Đông) ; 19:30 (Tiếng Quảng Đông) 19:30 (Tiếng Trung -Thứ 2)

Thứ Bảy: 20:00(Tiếng Quảng Đông)
Chúa Nhật: 07:00 (Tiếng Quảng Đông) , 09:00 (Tiếng Quảng Đông), 12:00 (Tiếng Anh), 16:30 (Tiếng Việt)

Xem thêm lịch mục vụ của Nhà Thờ Đức Mẹ Fatima Macao : Bấm Vào Đây

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ