Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 30/03/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30 17:30
Thứ Bảy: 05:30 17:30
Chúa Nhật: 05:30 08:00 09:30 (tiếng Anh), 16:00 17:30 19:00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ