Nhà Thờ Đồng Tiến

54 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 06:00 17:30
Thứ Bảy: 06:00, 17:30 (lễ thay Chúa nhật)
Chúa Nhật: 06:00, 07:30, 17:00, 18:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ