Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế | Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

38 Đ. Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00, 06g00, 18g00
Thứ Bảy: 05g00, 06g00, 14g00, 16g00, 18g30 (lễ thay CN)
Chúa Nhật: 05g00, 06g30, 08g00, 10g00, 15g30, 17g00, 18g30, 20g00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ