Nhà Thờ Công Lý

489 Đ. Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 10/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Nhà Thờ Giáo Xứ Công Lý 

Địa chỉ : 489 Đ. Hoàng Sa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ Nhật : Sáng 6:30 ; 8:00, Chiều 17:30

Ngày Thường : 17:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ