Ngày đăng Tháng Một 15, 2024
Danh Mục : Cộng Đồng / Nhà Thờ
Khu Vực : Campuchia

Thánh lễ Chúa nhật tiếng Anh lúc 10h30 sáng tại nhà thờ trên lầu, Thánh lễ Chúa nhật Khmer 8 giờ sáng và 4 giờ chiều, Thứ Bảy 5 giờ chiều.

Nhà Thờ Công Giáo Thánh Giuse

Thánh lễ Chúa nhật tiếng Anh lúc 10h30 sáng tại nhà thờ trên lầu, Thánh lễ Chúa nhật Khmer 8 giờ sáng và 4 giờ chiều, Thứ Bảy 5 giờ chiều.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: