Nhà Thờ Cổ Chiên

Nhà thờ Cổ Chiên, Ấp Ðại Thôn, Châu Thành, Trà Vinh, Việt Nam
Niêm yết ngày 26/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 2,4,6: 4g30; Thứ 3,5: 16g30
Thứ Bảy: 16g30
Chúa Nhật: 04g30, 17g30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ