Nhà Thờ Chính Tòa Cathedral of the Good Shepherd

A Queen St, Singapore
Niêm yết ngày 10/04/2024 / 7
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Singapore
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ thánh lễ nhà thờ Cathedral of the Good Shepherd

  • Thứ 2 – Thứ 6 : 13:15 Chiều
  • Thứ 7 : 18:00 Chiều.
  • Chủ Nhật : Sáng : 08:30, 10:30 ; Chiều 18:30

Không có thánh lễ ngày thường trong tuần vào các ngày nghỉ lễ

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ