Nhà Thờ Chính Tòa Assumption Thái Lan

Nhà Thờ Chính Tòa Assumption Thái Lan, 23 Oriental Ave, Bang Rak, Bangkok 10500, Thái Lan
Niêm yết ngày 02/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 6:00, 17:15
Thứ Bảy: 6:00, 17:15
Chúa Nhật: 07:00, 08:30 (tiếng Thái), 10:00 (Tiếng Anh), 17:00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ