Nhà Thờ Chi Lăng

Núi Voi, Thị xã Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 19/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 2: 5:15; Thứ 3-Thứ 6: 18:30
Thứ Bảy: 18:30
Chúa Nhật: 07:30 16:30

Lưu ý : Nếu có sự thay đổi giờ lễ, xin quý vị báo cho admin qua nút liên hệ bên dưới trang web, xin cám ơn!

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ