Nhà Thờ Chí Hòa

149 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 15/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 – 17:30
Thứ Bảy: 05:00 – 17:30
Chúa Nhật: 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 15:00, 16:30, 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ