Nhà Thờ Cầu Lớn

1E Đặng Công Bỉnh, Phạm Văn Hai, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 15/04/2024 / 5
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h30; 18h00
Thứ Bảy: 05h30; 18h00
Chúa Nhật: 05h30, 07h30, 17h30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ