Nhà thờ Cao Thái

130/3A Đ. Võ Nguyên Giáp, Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 15/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04:30 17:45
Thứ Bảy: 04:30 17:45
Chúa Nhật: 04:45 07:00 17:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ