Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Colosprings

Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Colosprings, 1133 N Wahsatch Ave, Colorado Springs, CO 80903, Hoa Kỳ
Niêm yết ngày 08/05/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Hoa Kỳ
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 3 hàng tuần lúc 7.30pm
Thứ Bảy:
Chúa Nhật: 09.30am

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ