Nhà Thờ Cả Ràng

Ấp 1, Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 9
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Hiện tại nhà thờ Cả Ràng chỉ có 1 lễ vào :
Chúa Nhật: 08h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ