Nhà Thờ Búng

Nhà Thờ Búng, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 9
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ
Ngày thường: 05g00 17g30
Thứ Bảy: 05g00 16g30
Chúa Nhật: 05g00 – 06g30 – 08g00 – 16g00 – 17g30 – 19g00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ