Nhà Thờ Bùi Phát

Hẻm 1074 Đ. Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 15/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:00 18:00
Thứ Bảy: 05:00, 17:00, 18:30 (lễ Thiếu nhi)
Chúa Nhật: 05:00, 06:30, 08:00 (lễ Thiếu nhi), 16:00, 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ