Nhà Thờ Bình Xuyên

68 D. Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 17:30
Thứ Bảy: 17:30
Chúa Nhật: 05:00 – 07:00 (lễ thiếu nhi) – 17:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ