Nhà Thờ Bình Thái

1755 Đ. Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04:30, 17:45
Thứ Bảy: 04:30, 17:45
Chúa Nhật: 04:30, 06:00, 07:30, 16:30, 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ