Nhà Thờ Bình Sơn

An Sơn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/03/2024 / 15
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu
Nhà thờ Bình Sơn
An Sơn, Thuận An, Bình Dương
Giờ lễ
Ngày thường: 04:30
Thứ Bảy: 16:30
Chúa Nhật: 04:30, 07:30, 16:30
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ