Nhà thờ Bình Phước

634 Đ. Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 15:00(LTXC) 18:00
Thứ Bảy: 15:00(LTXC) 18:00
Chúa Nhật: 05:30, 07:30, 15:30(LTXC), 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ