Nhà Thờ Bình Minh

132/69 Đ. Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 18:00
Thứ Bảy: 05:00 18:00
Chúa Nhật: 07:30 17:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ