Nhà Thờ Bình Lợi

430 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:30 (chiều thứ Năm: 18g)
Thứ Bảy: 05:00 17:30
Chúa Nhật: 05:00, 07:00, 17:00, 19:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ