Nhà Thờ Bình Hòa

Nhà Thờ Bình Hòa, Đường Lái Thiêu 1, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00, 18:00
Thứ Bảy: 05:00, 18:00
Chúa Nhật: 06:00 08:00 16:00 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ