Nhà Thờ Bình Đông

119 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ
Ngày thường: 05h00, 17h30 (Chiều thứ 5: 18:00 lễ Thiếu nhi)
Thứ Bảy: 05h00, 17h30, 19h00
Chúa Nhật: 05h00, 07h30, 17h30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ