Nhà Thờ Bình Chánh

C5/1 Trịnh Như Khuê, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 14/04/2024 / 4
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30 18:00
Thứ Bảy: 05:30 18:00
Chúa Nhật: 05:30, 07:30, 16:00, 18:00, 19:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ