Nhà Thờ Bình An

2287 Đ. Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04h30, 16h30, 18h00
Thứ Bảy: 04h30, 16h30, 18h00
Chúa Nhật: 04h30, 06h00, 07h30, 16h00, 18h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ