Nhà Thờ Bến Trường

Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Niêm yết ngày 30/03/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ Lễ
Ngày thường: Thứ Bảy: 16h45
Chúa Nhật: 06h15; 16h45

direction Phản ảnh giờ lễ ( 1 số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ