Nhà Thờ Bến Hải

332/60 Đ. Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 5
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:30 (Thứ 5: 18:00)
Thứ Bảy: 05:00 17:30
Chúa Nhật: 05:00, 07:00, 17:00, 19:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ