Nhà Thờ Bến Bàu

Vĩnh Lộc A, Hồng Dân, Bạc Liêu, Việt Nam
Niêm yết ngày 12/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ Nhà Thờ Bến Bàu

Vĩnh Lộc A, Hồng Dân, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ lễ
Ngày thường: 17g00
Thứ Bảy: 15g00
Chúa Nhật: 05g00, 16g00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ