Nhà Thờ Bắc Hà

419 Đ. Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00, 15g00, 18g00
Thứ Bảy: 05g00, 15g00, 18g00 (lễ thay Chúa nhật)
Chúa Nhật: 05g00, 06g30, 08g00, 15g00, 16g30, 18g00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ