Nhà Thờ Bắc Dũng

748 Đ. Thống Nhất, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:00
Thứ Bảy: 05:00 17:00 (lễ thay Chúa Nhật)
Chúa Nhật: 05:00 07:00 16:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ