Nhà Thờ Ba Tri

Nhà Thờ Ba Tri, 114 Trần Hưng Đạo, TT. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam
Niêm yết ngày 28/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: thứ 2,5: 05h00; thứ 3,4,6: 18h00
Thứ Bảy: 18h00 (thay Chúa nhật)
Chúa Nhật: 05h30 18h00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ