Nhà Thờ Ao Kho

Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 17h15
Thứ Bảy: 18h30
Chúa Nhật: 06h30, 16h30

Xem thêm lịch mục vụ của giáo xứ Ao Kho : Bấm vào đây

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ