Nhà Thờ An Thạnh

339 Đ. 30 Tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Niêm yết ngày 18/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00, 18h00
Thứ Bảy: 05h00, 15h30, 17h30
Chúa Nhật: 05h00, 07h30, 17h00, 19h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ