Nhà Thờ An Phú

272C/3 An Phú 26, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 5h00, 18h00
Thứ Bảy: 5h00, 18h00
Chúa Nhật: 05h00, 07h15, 09h30, 16h00, 18h00, 19h45.

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ