Nhà Thờ An Bình

Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00, 18h00
Thứ Bảy: 05h00, 17h30
Chúa Nhật: 05h00, 07h00, 17h00, 18h30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ