Nhà Nguyện Tại Trường Mầm Non Mỹ Phước

6 Nguyễn Cao, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 06:00
Thứ Bảy: 17:30
Chúa Nhật: 06:15, 08h15 (lễ Thiếu nhi)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ