Nhà Nguyện Đắc Lộ

171 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30
Thứ Bảy: 05:30
Chúa Nhật: 07:30

Xem thêm lịch mục vụ của Nhà Nguyện Đắc Lộ : Bấm Vào Đây

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ