Ngày đăng Tháng Một 16, 2024
Khu Vực : Lào

Nhà Hàng Thiện Huệ

Nhà hàng Việt có thể nói là duy nhất từ Cầu treo đến Nong Khai. Đồ ăn kiểu cơm phần, nhưng ăn món cũng được. Chất lượng đồ ăn ổn so với tiền bỏ ra. Xe đỗ thoải mái. Cơ sở hạ tầng có thể hơi thấp. Nhưng, với đúng nghĩa 1 quán cơm bụi thì bạn không nên đòi hỏi hơn.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: