Napoli Coffee

Số 01 Đường 48 KDC Bảo Châu Phường 16 Quận 08 Tp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 23/03/2024 / 4
Giá Sạc : 0đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:30–21:30
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Địa chỉ : Số 01 Đường 48 KDC Bảo Châu Phường 16 Quận 08 Tp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin quý anh chị bổ sung thêm thông tin của điểm sạc này bằng đánh giá bên dưới! Xin cám ơn!

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ