Maison en Bambou Phong – Le Vent ( Nhà tre )

Kế số 204 A, Khóm Tân Hiệp, Tân Qúy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
Niêm yết ngày 27/03/2024 / 5
Giá Sạc : 20,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Mở Cửa Cả Ngày
Xem Đường Đi : Bắt Đầu
Kế số 204 A, Khóm Tân Hiệp, Tân Qúy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
+84 939 298 388
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ