Ngày đăng Tháng Một 22, 2024

Little Vietnam

Menu : Bấm vào đây để xem menu

Liên hệ : +6565478587

Đồ ăn ngon, phục vụ tốt. Giá không rẻ nhưng chấp nhận được với 1 nhà hàng Việt Nam tại Singapore.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: