Ngày đăng Tháng Một 20, 2024

Kim Coffee & Billiards

Phone : 0363868949

Bàn bi-a hoàn toàn mới và được bảo trì theo tiêu chuẩn hóa ở mức độ cao. Cà phê và rượu smothie, v.v. được pha chế rất ngon bởi nhân viên pha chế có trình độ từ Intercontinental Sài Gòn với giá địa phương.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: