Key Coffee

Số 9 Đ. Số 1, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 04/04/2024 / 1
Giá Sạc : 20,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 5:30 - 20:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc 20k/lần

Thời gian : 5:30 – 20:00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ