Holi Coffee

1 bis Đ. Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 7
Giá Sạc : 10,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 6:00 - 22:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc : 10k/lần sạc, giá nước : từ 25k.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ