Hin Coffee and Tea

146 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Niêm yết ngày 26/03/2024 / 7
Giá Sạc : 0đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 7:00 - 20:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc : thương lượng!

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ