Ngày đăng Tháng Một 12, 2024
Danh Mục : Cộng Đồng / Nhà Thờ
Khu Vực : Burkina Faso

GX Chánh Tòa G.P Díebougou

Nơi có cha Việt Nam là L.M Đaminh Vũ Trường Phúc đang phục vụ Thiên Chúa và Truyền Giáo, làm công tác bác ái xã hội.

Facebook của cha : Lm.Đaminh Vũ Trường Phúc

Tel, whatsapp :00(226) 06390540 (B.F)

TEL,ZALO, VIBER : 0906604480 (VN)

EMAIL : domphuckt@gmail.com

GX Chánh Tòa G.P Díebougou

GX Chánh Tòa G.P Díebougou

Nơi có cha Việt Nam là L.M Đaminh Vũ Trường Phúc đang phục vụ Thiên Chúa và Truyền Giáo, làm công tác bác ái xã hội.

Facebook của cha : Lm.Đaminh Vũ Trường Phúc

Tel, whatsapp :00(226) 06390540 (B.F)

TEL,ZALO, VIBER : 0906604480 (VN)

EMAIL : domphuckt@gmail.com

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: